Hvad er kombinationssæreje?

Har du brug for hjælp til at få lavet en kombinationssæreje aftale?  Men hvad er forskellen på kombinationssæreje og særeje? Særeje giver jer som ægtepar mulighed for at indgå forhåndsaftaler, om hvordan deres formuer skal fordeles ved skilsmisse og død. Som udgangspunkt plejer man at dele en formue, ved at indgå i et ægteskab. En delingsformue betyder, […]

Read More