Hvad er kombinationssæreje?

Har du brug for hjælp til at få lavet en kombinationssæreje aftale? 

Men hvad er forskellen på kombinationssæreje og særeje? Særeje giver jer som ægtepar mulighed for at indgå forhåndsaftaler, om hvordan deres formuer skal fordeles ved skilsmisse og død. Som udgangspunkt plejer man at dele en formue, ved at indgå i et ægteskab. En delingsformue betyder, at ægtefællerne deler deres ejendele ligeligt, hvis i så bliver skilt, så kan den anden part arve. Men hvis man opretter særeje så kan man fravige fra dette. Ved særeje betyder, at dén del af formuen der er gjort til særeje, bliver upåvirket af ægteskabets opløsning og ikke behøver at deles hvis i går fra hinanden eller din partner går bort. Som ovenstående også tyder, findes der  forskellige særejeformer som f.eks. skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje, og kombinationssæreje.

Kombinationssæreje – fordelene 

En Kombinationssæraftale er din vej til at drage fordele for dig og din familie. F.eks hvis du er gift, så giver Kombinationssærejet begge parterne i ægteskabet mulighed at kombinere særejet på forskellige måder. Der er otte forskellige kombinationsmuligheder, hvoraf den mest anvendte af de otte er en kombination er det såkaldte ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.  En Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje giver jer som ægtepar mulighed for at drage fordele ud fra jeres valg af ejendele, for i får her muligheden for, hvis i f.eks bliver skilt eller en af jer dør, at tage stilling til hvem der skal eje hvad. I denne aftale bliver den af jer som lever længst tids ejendele til fuldstændigt særeje, mens den afdødes ejendele bliver til en delingsformue. 

Hos Legal Doc har du mulighed for at lave en Kombinationssæreje aftale og du kan få hjælpen herigennem til dette. Det er et krav, at den er skriftlig og er underskrevet af begge ægtefæller. Derudover skal 
skal den være tinglyst og i skal betale en afgift hertil på 750 kroner til tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning af ægtepagten. Derudover skal pagten oversættes, hvis en af jer ikke helt forstår sproget, det er skrevet på. 

Husk at tal med din partner om jeres forventninger. Der findes forskellige særejeaftale, som skal tilpasses til netop jeres behov. For hvad forventer i af hinanden? og er der en af jer som har en kæmpe gæld? Har i lyst til at sætte en jer i en situation, hvor i ikke kan kræve at blive boende, hvis en af jer går bort. I skal sætte jer og aftale dette og derefter kan i få hjælp af landets dygtigste jurister inden for særeje. 

 

 

Your email address will not be published.

Co2stream.dk